Rudno położone na ziemi czerskiej w dolinie rzeki Świder. Posiadłość wiąże się z nazwiskiem Rudzieńskich (Rudzińskich), należąca do starego rodu księstwa mazowieckiego. Pierwsza datowana wzmianka pochodzi z 1569 r. Z biegiem lat majątek zmienia właścicieli przechodząc po 1594 r. kolejno w ręce Grabianków herbu Leszczyc, Rudzieńskich, a następnie Chrzanowskich.

Obecny klasycystyczny pałac zbudowano dla Marcina Chrzanowskiego herbu Korab, chorążego warszawskiego, na początku XIX wieku. Kolejnymi właścicielami Rudna byli Monkowscy, Właszywscy, Pełszyński. Wreszcie nabywają Rudno Świętochowscy, w których rękach majątek pozostaje do 1945 r.

Później stopniowo następuje dewastacja obiektu, aż dopiero w 1975 r. przekazano park i pałac Zarządowi Głównego Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa w Warszawie. W XXI w. nieruchomość przechodzi w ręce prywatne.

Pałac klasycystyczny z początku XIX wieku został zbudowany wg projektu Hilarego Szpilowskiego dla rodziny Chrzanowskich. Pałac jest wybudowany na planie prostokąta z dwoma ryzalitami od strony ogrodu i z 4 kolumnowym portykiem od frontu.

  • powierzchnia zabudowy – 450 m kw.
  • powierzchnia użytkowa – 1 224 m kw.
  • kubatura – 4 887 m kw.
  • liczba kondygnacji – 2 + piwnice + poddasze
  • ogólne wymiary budynku – 15,2 m x 28,2 m
  • wysokość budynku od terenu: 12,90 m – elewacja frontowa (południowa); 13,95 m elewacja od ogrodu (północna)

Budynek murowany 2-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Ściany grubości 35-95 cm murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Ściany nie wykazują pęknięć, nie mają ubytków cegieł i zaprawy. Gzyms główny budynku ceglany, otynkowany. Gzymsy nadokienne i podokienniki – odnowione. Taras oraz oranżeria od strony ogrodu.

Kontakt:
mail: rudno.palac@gmail.com
tel. 601 208 223